Word je meer en meer bewust van de waarde van de momenten waarop je in de stilte, in de bezinning, een licht, een genade van de Hemel ontvangt. Veel leed vindt juist zijn oorsprong in het ontbreken van dat bewustzijn. Je ontvangt zegeningen, maar dat blijft niet duren, je verliest ze al vlug, heel eenvoudig omdat je de waarde van hetgeen je gekregen hebt niet kent. Je beeldt je in dat de Hemel altijd klaarstaat om zegeningen uit te storten, en jij wilt wel enkele minuutjes stilstaan om ze te ontvangen, als je tenminste niets interessanters te doen hebt. Neen, zo gaat dat niet.
De Hemel staat niet ter beschikking van lichtzinnige en onachtzame mensen. Op een bepaald ogenblik, in zekere omstandigheden, stort de Hemel zijn zegeningen uit, en als jij niet voldoende bewust bent om die te ontvangen, of als je ze niet kunt bewaren, des te erger voor jou, maar dan grijp je ernaast. Let dus op: de dagen dat je voelt dat je een openbaring of een genade van de Hemel hebt gekregen, probeer die dan zorgvuldig te bewaren.