Verlies nooit de waarheid uit het oog dat macht gebaseerd is op eenheid, op harmonie. Denk aan die universele familie, die jullie dienen te vormen, ondanks alle verschillen qua karakter, geaardheid, graad van evolutie, sociaal milieu, beroep... Laat die details terzijde, ze hebben geen enkel belang, ze spelen geen rol van betekenis in het spirituele leven.
Versterk in jullie harten de overtuiging dat jullie ondanks de verschillen, allen behoren tot een universele broederschap waarvan de leden samen bidden, mediteren en zingen met de bedoeling het bewustzijn van mensen over heel de wereld wakker te maken. Op dat ogenblik vertegenwoordigen jullie een echte macht.