Veel mensen geloven in het intellect, om hen te leiden, horizonten te openen en om hen toegang te verlenen tot de grote mysteriën. En toch moeten de mensen meer en meer vaststellen dat zij de vrede en het geluk niet zullen vinden met hun verstand. Integendeel, in plaats van een zin te geven aan hun leven, zorgen wetenschap en filosofie er vaak voor dat hun bron opdroogt, hun wortels worden afgesneden en dat zij in een vreselijke innerlijke wanorde terechtkomen.
Als je dus wilt dat een nieuw leven voor je opengaat, houd dan op met het intellect de eerste plaats te geven, en denk eraan om liever de eigenschappen van het hart uit te drukken: goedheid, verdraagzaamheid en edelmoedigheid, want het zijn deze kwaliteiten die waarachtig een zin geven aan het leven.