Wanneer een gevaar je bedreigt, blijf dan een ogenblik onbeweeglijk, vooraleer iets te ondernemen... Beweeg niet, spreek niet, bal de rechtervuist, terwijl je diep inademt en je je verbindt met de Hemel, want zo slaag je erin je cellen te beheersen. Daarna kan je doen wat nodig is om je te redden, maar beweeg het eerste ogenblik niet, want als je je overgeeft aan een ongecontroleerde beweging, is het alsof je een stuwdam doet springen: de watermassa zal je overspoelen en je zal de situatie niet meer kunnen herstellen. Zo heeft men al mensen door een venster zien springen of zich in het vuur zien werpen.
Tegenover het gevaar moet men in de eerste plaats onbeweeglijk blijven en zich verbinden met de Voorzienigheid. Dan zal je voelen dat in jou de vrede komt, die de eerste voorwaarde is voor het ontwaken van de krachten die je zullen redden. Je zal die voelen, want zij zijn altijd in jou aanwezig, maar je moet ze de kans geven zich te openbaren.