Wij moeten ons inspannen om ons leven intenser te maken, want dit leven zal verschijnselen van de hoogste magie teweegbrengen in de harten, de zielen, de intelligenties, de entiteiten en de krachten van de natuur, en zelfs in de fysieke voorwerpen. Ja, het ogenblik breekt aan dat heel de wereld moet begrijpen hoe dwaas het is een eeuwigheid van pracht op te offeren aan een banaal bestaan van eten, drinken, slapen en zich een beetje behelpen.
De Ingewijden doen het anders: zij bezitten het evenwicht, de vrede, de vreugde, de gezondheid, omdat zij de moeite hebben genomen hun leven te zuiveren, het mooi en krachtig te maken. Zij hebben begrepen dat de waarachtige magie zich in het leven bevindt en nergens anders. Ja, leven kunnen inblazen, er bestaat geen hogere vorm van magie: de wezens bezielen, stimuleren, begeesteren en doen verrijzen, dat is de echte magie, het echte leven.