Er zijn talloze gevallen van zelfmoord, maar zij kunnen teruggebracht worden tot drie categorieën. Zij hebben als oorzaak ofwel een gebrek in het verstand, ofwel een gebrek in het hart, ofwel een gebrek in de wil.
Indien je een goed begrip hebt van de dingen, indien je weet dat er een goddelijke wereld bestaat, die bevolkt wordt door een groot aantal schitterende wezens, en dat deze goddelijke wereld zijn stempel heeft gedrukt op de fysieke wereld... Indien je weet dat gevoelens en verlangens zo'n macht hebben dat je ze met het nodige geduld en volharding kan realiseren... Indien je er tenslotte in slaagt je te beheersen, om niet alleen de bevrediging van je begeerten na te jagen, maar indien je alle moeilijkheden beschouwt als een middel om je wilskracht te oefenen... wel, dan zal je nooit beslissen vrijwillig een einde te maken aan je leven. Zelfs de zwartste armoede en ontberingen, zelfs ziekte en eenzaamheid zullen er niet in slagen je klein te krijgen, want jij zal zegevieren.