Een zonnestraal is in feite een flux, een stroom van miljarden deeltjes, en ieder van die deeltjes bevat een formidabele kennis over de zon en haar bewoners. Wanneer je geleerd zult hebben de zonnestralen te ontvangen, te begrijpen en te ontcijferen, zullen zij jou de kennis van de zon brengen en niet alleen haar kennis, maar ook haar liefde voor alle schepselen en bovendien haar leven, haar kracht.
Als de meeste mensen bijna niets van de zon ontvangen, is het omdat zij zich ermee vergenoegen de zon te bekijken, terwijl ze aan iets anders denken. Zij moeten leren wat de aard is van de zonnestralen en zich voorbereiden, om deze te ontvangen, om te kunnen genieten van al hun rijkdom. De stralen van de zon kunnen je alles geven, op voorwaarde echter dat zij in jou een open deur vinden.