Bekijk een rivier: de bedding is altijd dezelfde, maar het water dat erdoor stroomt is altijd verschillend. Men noemt de rivier altijd met dezelfde naam: de Maas, de Theems of de Mississippi, maar het water dat erdoor stroomt is elke dag nieuw. De bewoners van de rivier, de waterdruppels, komen en gaan, en onophoudelijk komen er andere in hun plaats, terwijl zij naar de zee stromen. Daar aangekomen worden zij verwarmd door de zon, worden zij licht en vluchtig en stijgen op in de atmosfeer in de vorm van waterdamp en wolken, tot zij op een dag weer neervallen in de vorm van regen of sneeuw, om opnieuw van de bergen af te stromen in beken en rivieren. Alles stroomt weg en wordt voortdurend vernieuwd.
Welnu, een land is als een rivier. Het draagt altijd dezelfde naam, maar er worden altijd verschillende wezens na elkaar geboren, die van elders komen. Of men kan ook zeggen dat een land is zoals een huis, dat bestemd is om gedurende enkele jaren bewoond te worden door bepaalde huurders, en de jaren daarna door weer andere huurders... Gedurende de eerste jaren hoort men muziek en liederen, daarna veranderen de bewoners en heerst er een andere sfeer: alledaags of beroerd; nochtans blijft het huis altijd hetzelfde. Zo kan men de veranderingen verklaren, die zich voordoen in de geschiedenis van talrijke landen.