Men moet voor eens en altijd begrijpen dat het spiritueel werk betrekking heeft op een uitermate subtiele materie, die ontsnapt aan onze gebruikelijke onderzoekmethoden. Maar de resultaten die men kan verkrijgen op spiritueel gebied zijn even werkelijk als deze die men op fysiek gebied kan bereiken.
Zoals het op fysiek vlak een realiteit is dat men hout zaagt of soep klaarmaakt, zo is het op spiritueel vlak even reëel dat je krachten ontketent, stromen richt en het bewustzijn van mensen verlicht: vroeg of laat worden de resultaten zichtbaar. Zolang men deze wetten niet kent en verwacht onmiddellijk de concrete vruchten van de spirituele arbeid te zien, raakt men ontmoedigd en soms vernietigt men zelfs hetgeen men al had opgebouwd.