De meeste huwelijken lopen uit op een mislukking en nochtans koesteren man en vrouw bij het begin van hun liefde instinctief, in hun onderbewustzijn, de hoop dat hun liefde wonderbaar en goddelijk zal zijn, dat zij eindelijk hun zusterziel gevonden zullen hebben en dat zij de volheid zullen ervaren.
Waar komt die hoop vandaan? Van een herinnering aan een ver verleden, van kennis die diep in hen besloten ligt en die zegt dat boven in de goddelijke wereld, de vereniging van het mannelijk en vrouwelijk principe plaatsvindt in de grootste pracht, in de grootste volheid. Omdat man en vrouw elkaar te laag zoeken, ervaren zij die volheid niet. Het echte huwelijk is de vereniging die man en vrouw met hun ziel en hun geest realiseren. Als zij ontgoocheld zijn, hebben zij dit huwelijk niet kunnen voltrekken. Het geluk is enkel mogelijk, wanneer zij erin slagen boven één te worden.