Stel je voor dat je heel hard blaast tegen een bloesemtak: de blaadjes vliegen in alle richtingen en er blijft niets over van die orde en die schikking, die het geheel zo mooi maakten. Welnu, je doet net hetzelfde als je je laat meeslepen door woede, jaloersheid, hebzucht of sensualiteit: je veroorzaakt een ademstoot, een sterke stroom die de schikking van de atomen en elektronen in jou verstoort; en die verstoring van de inwendige orde ligt aan de oorsprong van psychische en zelfs fysieke ziekten, en zij snijdt je af van de spirituele wereld. Spreek daarom tegen je cellen, wanneer je een stoornis of ongemak voelt en zeg hun: ‘Vooruit, kalmeer, ik stuur jullie golven van harmonie en liefde, wees gehoorzaam en herneem je werk.’ Geef een negatieve toestand nooit de kans zich in jou te nestelen, maar probeer hem onmiddellijk te verhelpen.