Het intellect bevindt zich in de mens tussen de geest en de materie. Wanneer het ziet dat de materie erin slaagt de goddelijke impulsen van de geest te belemmeren of te blokkeren, kan het intellect ingrijpen, om de geest opnieuw zijn kracht te geven en voor hem de deuren te openen. Vanbinnen oefent de geest altijd zachte druk uit, maar de mens is er zich niet altijd van bewust; hij weet niet dat hij het werk van de geest kan vergemakkelijken of er zich integendeel tegen verzetten, door meer mogelijkheden aan de materie te geven.
De Ingewijden hebben scholen geopend, opdat de mensen deze werkelijkheid juist zouden beseffen, opdat zij zouden beslissen aan zichzelf te werken, om zich te beheersen en te zuiveren, om uiteindelijk de openbaring van de geest mogelijk te maken. De grote Meesters kennen dit vermogen van de mens een oordeel te vellen met het intellect en te beslissen welke richting hij wil uitgaan; daarom dringen zij erop aan dat de mens zich bewust wordt van de rol die hij kan spelen in het universum, door het werk van de geest op de materie te steunen.