Twee, drie, vier keer per dag komen wij bij elkaar om samen te mediteren, te bidden en te zingen... Het zijn prachtige momenten, de beste van ons leven. Maar misschien ontbreekt er nog iets: al die energieën, al die geestdrift heeft nog geen bestemming, geen adres gekregen. Wanneer je een brief wilt versturen en je schrijft er geen adres op, zal hij nooit aankomen. Je moet er een adres op schrijven en op dat ogenblik – zelfs als je de brief op straat verliest – zal iemand hem vinden en posten. Op dezelfde wijze moeten de spirituele energieën die wij uitsturen, een adres krijgen. Zij moeten geconcentreerd worden en gericht worden op een doel, anders komen zij terecht in het grote kosmische bekken, waar zij verspreid worden zonder veel resultaat op te leveren.
Op intellectueel, affectief en fysiek vlak hebben allen een bezigheid, maar deze activiteit is versnipperd, ze is niet in één richting geconcentreerd en daarom heeft zij niet veel effect. Om resultaten te behalen is er slechts één middel: de concentratie van de energieën op één doel.