Vier is het getal van de zuivering en daarom is het ook het getal van het leed, want het leed is vaak het enige middel tot zuivering. Wanneer je lijdt, haalt de Hemel je door de mazen van een zeef. Vier is het getal van de zuiverheid, het leed en de beperking. De beperking op lichamelijk vlak: je ziet hoezeer het vierkant een indruk van geslotenheid en zelfs gevangenzetting geeft. Vier is het getal van het leed op astraal gebied en dat van de zuiverheid op mentaal gebied.
Wij zitten opgesloten in de gevangenis van ons fysieke lichaam en wij lijden, maar wij lijden om gezuiverd te worden. Als wij eenmaal gezuiverd zijn, zullen wij vrij zijn en de gevangenis verlaten.