Vijanden zijn soms nuttiger dan vrienden. Ja, als je de zaken goed begrijpt, zul je zien dat zij je echte vrienden zijn. Want zij zijn onverbiddelijk, zij sparen je nooit, zij onderstrepen alles wat fout is. Je zult zeggen: ‘Maar ze overdrijven vaak!’ Inderdaad, dat is waar, maar dat geeft niets, zij dienen voor jou als microscoop, en het is soms heel nuttig over een microscoop te beschikken. Wetenschappers gebruiken deze alle dagen, waardoor zij details kunnen zien, die anders aan hun aandacht zouden ontsnappen.
Als je dus werkelijk vooruit wilt gaan, moet je het idee aanvaarden dat je vijanden vaak nuttiger zijn dan je vrienden. Zij verplichten je te werken, je te corrigeren, oplossingen te vinden voor problemen, waar zij je voor plaatsen en dankzij hen word je sterker en intelligenter.