Reeds sedert jaren spreken astrologen en esoterici over de komst van het Watermantijdperk. Zij die verschillende planeten in Waterman hebben, zijn speciaal voorbereid om de nieuwe stromen, afkomstig van dat sterrenbeeld, op te vangen. Het zijn vernieuwers, uitvinders.
Alle ontdekkingen op psychisch en esoterisch gebied vinden ook hun oorsprong in Waterman, en voornamelijk de idee van collectiviteit, van broederlijkheid. Daarom zal heel de wereld voortaan verplicht zijn zich over deze idee van broederschap, van universaliteit te buigen en ermee te werken.