Met welk werk de Voorzienigheid of het lot je ook belast heeft, je moet je inspannen, om het zo goed mogelijk te volbrengen. Als je dat werk weigert of het slordig uitvoert, omdat je het zogezegd beneden je waardigheid vindt, stop je met evolueren en later zul je verplicht zijn terug te keren om alles te verbeteren en te herstellen. Op dat ogenblik zul je vaststellen hoe moeilijk het is een werk opnieuw te beginnen, waarvan men veronderstelde dat het al afgelopen was.
Wanneer wij op aarde lijden en ons moeten verweren tegen allerlei moeilijkheden, komt dat juist omdat wij ons werk opnieuw moeten beginnen. De Hemel heeft ons teruggestuurd om onze fouten te herstellen, om ons te tonen dat wij nog niet kunnen werken zoals het hoort en dat wij dus nog moeten bijleren. Dat is de betekenis van onze opeenvolgende reïncarnaties. Als wij weigeren deze lessen te begrijpen, stuurt men ons terug en het wordt moeilijker en moeilijker onze fouten te herstellen.