Ook al vragen zij de Hemel om inzicht, allen die niet echt werken om hun levenswijze te veranderen, kunnen geen correct antwoord ontvangen. Waarom niet? Omdat het antwoord van de Hemel misvormd wordt, wanneer het door al die onzuivere lagen gaat, die zij vanbinnen hebben opgestapeld. Het is precies zoals een stok die men in het water steekt: hij lijkt wel gebroken. Ja, zelfs de raadgevingen van de goddelijke wereld komen misvormd aan, wanneer zij door een milieu gaan dat niet degelijk werd voorbereid. Om van de Hemel heldere, duidelijke en waarachtige antwoorden te krijgen, is het nodig dat men moeite doet om zich te zuiveren, te onthechten en te veredelen. Anders bestaan er zoveel risico’s op vergissingen, dat het zelfs beter is niet te luisteren naar wat men ontvangt.
Veel mensen zijn een beetje mediamiek, helderziend, en het is waar dat zij elementen van de onzichtbare wereld ontvangen, maar het zijn zeer gemengde elementen, waarop men beter niet vertrouwt. Alleen de zuiverheid, de edelheid en de harmonie die van een wezen uitstralen, kunnen getuigen van de waarachtigheid van zijn intuïtie.