De liefde is een kosmische energie die overal in het universum verspreid is. Men kan de liefde vinden in de aarde, in het water, in de lucht, de zon en de sterren... Men kan ze vinden in de stenen, de planten, de dieren... En men kan ze ook vinden bij de mensen, dat spreekt vanzelf, maar uiteraard niet alleen bij hen.
Daarom moet je niet het gevoel hebben dat je van liefde verstoken bent, als je geen man of vrouw in je armen kunt houden. Niet het lichaam, niet het vlees zal je de liefde geven, want de liefde bevindt zich niet daar. De liefde kan het fysieke lichaam gebruiken als steun, maar zijzelf bevindt zich elders: zij is namelijk overal, het is een licht, een soort nectar of ambrozijn, die de ruimte vult.