Voor de discipel is het een geluk een Meester te ontmoeten die nooit misbruik zal maken van zijn liefde. Want dankzij deze liefde zal hij vooruitgaan en rijker worden. De liefde doet wonderen bij de discipel, want zij zorgt voor uitwisselingen, een osmose tussen zijn Meester en hem. Maar uiteraard op voorwaarde dat het gaat om onbaatzuchtige liefde.
Veel discipelen beweren dat zij van hun Meester houden! Zij houden van hem, dat wil zeggen dat zij hem lastigvallen en overladen. Welke zegeningen kan jouw liefde voortbrengen, als je niet weet hoe je van je Meester moet houden? Je zult je opvreten, want je Meester zal niet kunnen beantwoorden aan je verzuchtingen en hij zal verpletterd worden door de lasten die jij op zijn schouders laadt. Welnu, liefde is toch wat anders. Al die discipelen, die beweren dat zij van hun Meester houden, hebben zij er tenminste één keer aan gedacht hem iets goeds te geven met hun liefde? Nee hoor, altijd lasten. De waarachtige liefde moet aan degene van wie je houdt, licht, schoonheid en vrede brengen. En op die voorwaarde zal die liefde ook jou helpen vooruitgaan.