Ik heb jullie altijd gezegd dat men les zou moeten nemen bij de geliefden. Een jongen leert een meisje kennen. Maar zij zijn van elkaar gescheiden, want zij woont heel ver. Hij kan haar dus niet meer zien en toch blijft zij sedert hun eerste ontmoeting in zijn hart en in zijn ziel aanwezig. Hij leeft met haar en zij is voor hem voortdurend een band met de wereld van poëzie, schoonheid en inspiratie. Welnu, innerlijk doet die jongen reeds de ervaring van een discipel op, want hij heeft genoeg aan een idee, een beeld, een gedachte. Hij heeft geen lichamelijke aanwezigheid nodig om gelukkig en geïnspireerd te zijn.
Dat betekent in feite dat het idee dat men zich vormt van de dingen en de wezens machtiger kan zijn dan de dingen en de wezens zelf. Die waarheid moet men kennen en kunnen gebruiken, want zij is heel belangrijk voor je spirituele vervolmaking.