Het huwelijk, het waarachtige huwelijk, is een kosmisch verschijnsel: het wordt eerst en vooral boven gevierd, tussen de hemelse Vader en zijn echtgenote, Moeder Natuur. De mensen die Gods evenbeeld zijn, herhalen onbewust deze kosmische gebeurtenis.
Ziehier een waarheid die het christendom nog niet begrijpt; de christenen stellen God voor als een celibatair. Welnee, dat is een vergissing. De mens, die geschapen is naar het beeld van God, kan niets anders doen dan hetgeen God Zelf doet. Als de man een vrouw zoekt om met haar één te worden en te scheppen, betekent dit dat God ook een vrouw heeft, waarmee Hij één wordt om te scheppen. Deze echtgenote is de Goddelijke Moeder. Het christendom aanvaardt de Goddelijke Moeder niet. Alle andere godsdiensten aanvaarden haar wel, uitgezonderd het christendom. Maar zo’n christendom is niet het ware onderricht van Christus. De christenen denken dat God vernederd wordt door te zeggen dat ook Hij gehuwd is. Waarom heeft Hij de mensen dan toegestaan om te huwen? Waar hebben de mensen deze idee van het huwelijk dan gehaald? In werkelijkheid vindt al wat boven plaatsvindt, ook beneden plaats.