Ons heden is het resultaat van ons verleden. En daarom hebben wij bijna geen enkele macht over het heden: het is immers het logisch gevolg en vervolg van het verleden.
De gedachten, gevoelens en verlangens die wij hebben gehad in onze vroegere incarnaties, hebben in het universum krachten en machten van dezelfde aard ontketend, waardoor onze kwaliteiten, zwakheden en de gebeurtenissen van ons huidige leven werden bepaald. Daarom is het bijna onmogelijk in de loop van deze incarnatie zaken te veranderen, die reeds door ons vroegere leven werden vastgelegd. Het enige dat in onze macht ligt, is de toekomst voor te bereiden. En dat is juist wat de Ingewijden aan de leerlingen leren, die in hun scholen komen.