In het universum wordt de aarde niet beschouwd als een bevoorrechte plaats en het is dus geen eer zich daar te bevinden. De aarde is een verbeterhuis, waar de mensen heen worden gestuurd om stages voor hun vervolmaking te volgen. Maar dat zal niet altijd zo blijven, want de aarde is ook een enorm veld, waarop ontelbare wezens werken en arbeiden onder leiding van de Heer.
Voor het ogenblik is dat veld nog gedeeltelijk onbewerkt en er zijn nog eeuwen en duizenden jaren nodig, om het productief te maken. Maar de voorwaarden worden steeds beter en op een dag zal de aarde werkelijk een bloementuin, een goddelijke boomgaard zijn. Zij zal waarachtig het Koninkrijk van God zijn, bewoond door de kinderen van de liefde en het licht. Miljarden wezens zijn al zeer lang aan het werk en zij zetten zich vrijwillig in voor een gigantisch werk, waarvan zeer weinigen onder jullie zich een idee kunnen vormen.