Als de mensen zoveel moeilijkheden en mislukkingen tegenkomen, komt dat omdat zij innerlijk verdeeld zijn: het hart trekt in één richting, het verstand in een andere richting, de wil in een derde richting, de maag in een vierde, het geslacht in een vijfde... Er bestaat een verhaal waarin verteld wordt hoe de arend, de vis, de mol en de rivierkreeft samenkwamen, om een vracht te vervoeren: de mol trok naar de aarde, de vis naar de rivier, de arend naar de lucht en de rivierkreeft achteruit... Je kunt je voorstellen, hoe vlot deze vracht vervoerd werd!
Precies hetzelfde speelt zich meestal af in de mens, want niets is moeilijker dan te zorgen voor eenheid tussen alle verschillende neigingen vanbinnen, om deze in eenzelfde richting te sturen. Het kan van tijd tot tijd gebeuren dat men erin slaagt, maar zo zelden! En toch is het deze eenmaking van alle neigingen, die aan de mens het waarachtige evenwicht, de waarachtige macht en de waarachtige vrede geeft.