De handelingen die wij het meest uitvoeren, behoren tot het gewone dagelijkse leven en toch kunnen wij leren die een spirituele dimensie te geven, om zo de hogere graden van het leven te bereiken.
Wanneer wij bijvoorbeeld eten, zijn niet de voedingswaren zelf het belangrijkste, maar de energie die het voedsel bevat, de opgesloten kwintessens, want daarin schuilt het leven. De materie van het voedsel is maar een ondersteuning. Via deze materie moeten wij proberen de kwintessens te bereiken, om onze subtiele lichamen te voeden. Het is een vergissing te denken dat wij enkel eten om ons fysieke lichaam te voeden; wij eten om ook ons hart te voeden, ons intellect, onze ziel en onze geest.