Het ogenblik van de dood is zo belangrijk, omdat de volgende incarnatie sterk afhangt van dat laatste moment. De houding van de stervende op dat ogenblik werkt door in de andere wereld tot aan zijn volgende reïncarnatie.
Je hebt reeds kunnen waarnemen dat de toestand waarin je ‘s avonds inslaapt, op jou inwerkt gedurende de nacht en ook het ontwaken de volgende morgen beïnvloedt. Als je inslaapt in een slechte stemming, hoewel je een fijne dag hebt beleefd, zul je ‘s anderendaags slecht geluimd wakker worden. Als je daarentegen inslaapt met goede gedachten en goede gevoelens, zelfs als je dag niet zo geweldig was, zal dat laatste moment alles herstellen en doen opklaren, en zul je de volgende morgen wakker worden in een betere stemming. Het zijn dezelfde wetten als degene die de overgang van het ene bestaan naar het andere beheersen.