Het vuur verteert de boom, en door dit proces wordt de boom getransformeerd en van dezelfde aard als het vuur. De boom wordt vuur, omdat het vuur hem verteert. Dit is een wet: ieder ding, ieder wezen wordt identiek aan degene die hem verteert.
En ook wij, als wij heel ons wezen aanbieden aan het vuur van de goddelijke liefde, om ons te veroveren en te verteren, zal die liefde ons op haar laten lijken. Wij bezitten vanbinnen voldoende materialen, om het goddelijk vuur eeuwig te voeden. Daarom moeten wij over het vuur mediteren en proberen te begrijpen hoe het vuur inwerkt op de bomen, om die te transformeren in licht en warmte en ook wij zullen op onze beurt bomen van licht worden.