Omdat zij beslist hebben dichter bij God te komen, zich met Hem te vereenzelvigen, zijn sommigen er slechts in geslaagd onuitstaanbaar te worden, zelfs zo dat zij in onmin leven met hun familie en hun omgeving. Heel de wereld moet weten dat zij godheden zijn! Met alle strubbelingen en herrie tot gevolg…
Welnee, als men zich oefent om dichter bij de Heer te komen, een deel van Hem te worden, moet men meer edelmoedigheid en liefde bezitten, want God is liefde. Als je zoektocht naar God jou ertoe aanzet de anderen te verpletteren en af te maken, dan heb je er niets van begrepen. Om God te naderen, moet je beginnen met te denken en te voelen dat alle mensen, net zoals de Heer, ook in jou leven, dat zij jou zijn. In plaats van hen te bestrijden, te kwellen en zelf een monster te worden, voel je op dat moment hun behoeften, hun zorgen en hun leed en word je vervuld van het verlangen hen te helpen. Zo komt men werkelijk dichter bij de Godheid.