Herzie al wat je tot nu toe hebt aanvaard qua kennis, ideeën en opvattingen; bestudeer ze en vraag je af, of ze in harmonie zijn met de filosofie van de Ingewijden. Zo ja, benadruk ze, versterk ze en verdiep ze. Maar als het ideeën zijn die indruisen tegen deze filosofie, besef dan dat zij je op een dwaalspoor zullen brengen en je moeilijkheden zullen bezorgen. Gooi ze dan overboord en daarna zul je je zo opgelucht en bevrijd voelen! Je zult een veel klaardere kijk op de zaken krijgen!
Als je voor het ogenblik nog tastend in de duisternis ronddwaalt, is het omdat je gehinderd wordt door al te veel zaken die zwaar op jou drukken; het is tijd om het licht en de lichtheid op te zoeken. Dat is dus het werk dat jou te doen staat: weten wat je moet wegsmijten en wat je moet behouden. Dit is een ernstige, zeer ernstige kwestie. Als je dat werk niet doet, zullen de jaren voorbijgaan en zul je je altijd verscheurd en gehinderd voelen en blijven aarzelen.