Het is waar dat wij in een maatschappij leven, waar veel veranderd moet worden. Maar dat hoeft niet met geweld te gebeuren. Waarachtige veranderingen worden trouwens nooit met geweld bereikt; geweld veroorzaakt altijd ergere kwalen dan de kwalen die men meent te moeten bestrijden.

Hoe kunnen wij de maatschappij dan veranderen? Door onze levenswijze. Door zichzelf eerst te transformeren, kan de mens heel de wereld in beweging brengen. Maar daarvoor heeft hij een onderricht nodig, dat wil zeggen een systeem, bepaalde methodes. Daar draait alles om: de mens moet een nieuw leven leiden, gebaseerd op een nieuwe filosofie, die gevoed wordt door een nieuw begrip van de liefde. Dan vestigt de harmonie zich in de mens, die vervolgens een heilzame en opbouwende factor wordt voor iedereen.

Zie ook ‘Op aarde zoals in de hemel’, Synopsis II, deel 4.2 en deel 5.