Een Meester, een Ingewijde, draagt enorme lasten maar zij verpletteren hem niet, want de spirituele lasten zijn niet zwaar of drukkend. Als je het licht wil verspreiden in de wereld, word je ogenschijnlijk overbelast, maar in werkelijkheid word je lichter. Waarom? Omdat de aard van de last verschilt. De goddelijke, spirituele aard van sommige lasten tilt je op in plaats van je te verpletteren. Alles hangt dus af van de aard van de lasten die je op je schouders neemt.

Laten wij het voorbeeld nemen van een rotsblok: hij ondergaat de aantrekkingskracht van de aarde en is zwaar. Maar als je hem voldoende van de aarde verwijdert, ontsnapt hij aan de zwaartekracht, wordt licht in plaats van zwaar en begint zelfs te zweven. Als je er dus in slaagt je lasten te vervoeren voorbij de grens van de aantrekkingskracht van de aarde, zullen zij niet langer op jou wegen, maar zullen zij je zelfs omhoogtillen als een ballon en zal je stijgen. Wanneer een Meester vraagt je te bevrijden, bedoelt hij jezelf te bevrijden van alle laag-bij-de-grondse, banale activiteiten, om plaats te maken voor goddelijke lasten die je zullen optillen.

Zie ook ‘Spirituele Meesters, lichtbakens voor alle tijden’, Izvor 207, hst.7.