Om hun vrijheid in de verf te zetten, willen sommige mensen alle morele voorschriften opblazen, die de Ingewijden in het verleden hadden ingesteld om hen te beschermen tegen de chaotische gevolgen van ongebreidelde hartstochten. De onwetenden beseffen niet dat al hun goddelijke energieën worden opgeslokt door deze chaos. Want om het vuur te voeden waardoor zij bezeten worden, zijn ze verplicht al hun materialen, alle hulpbronnen op te offeren. Het is een vuurzee die zij in stand houden met het beste van zichzelf. Het is onmogelijk de bezittingen van de buren of de bomen uit het bos aan dat vuur aan te bieden: het wordt gevoed met hun eigen reserves, hun eigen brandstof, hun eigen kwintessens. Om iedere dag te kunnen doorgaan met die uitspattingen en vulkaanuitbarstingen, zoals zij doen, zijn ze verplicht hun kostbaarste energieën op te branden. Zonder het te weten verliezen zij iedere keer een stukje van hun intelligentie, hun zuiverheid, hun kracht en hun schoonheid. Op het einde, wanneer zij alles hebben uitgegeven, stellen zij vast dat ze afgestompt, lelijk, zwak en ziek achterblijven.

De Ingewijden hebben dus regels en methodes gegeven, niet om de mensen van hun vrijheid te beroven, maar om te vermijden dat zij in zo’n betreurenswaardige toestand terechtkomen.

Zie ook ‘De seksuele kracht of de gevleugelde draak’, Izvor 205 en ‘Mystiek van man en vrouw – spirituele galvanoplastiek’, Izvor 214, hst.5,6,7 en ‘De Gouden Sleutel – tot het oplossen van de levensproblemen’, Verz. werk deel 11, hst.21