Mensen zijn niet gewend stil te staan bij bezigheden die hun leven zouden kunnen veranderen. Zij verwaarlozen meditatie, contemplatie en gebed, al deze activiteiten die hun bestaan kunnen verbeteren omdat zij krachten ontketenen die in staat zijn hun negatieve gemoedstoestanden te transformeren en te neutraliseren.

Nochtans is het veel beter een spiritueel leven te leiden, zelfs voor de gezondheid. Ontneem een mens het spirituele leven... en er blijft hem slechts een vegetatief leven over: hij eet, hij slaapt, hij beweegt. Zonder de intense vibratie vanbinnen, die stimuleert en verlevendigt, beginnen zelfs de lichaamsfuncties geleidelijk langzamer te draaien en deze vertraging veroorzaakt een ophoping van afvalstoffen die het organisme verstoppen. Probeer dus een spiritueel leven te leiden, al is het maar om in goede gezondheid te blijven.

Zie ook ‘De yoga van de voeding’, Izvor 204, hst.7,11.