Iedereen heeft verbeeldingskracht, droomt, verlangt... Wanneer dit vermogen ontwaakt, volgen vele beelden elkaar op en het ene beeld brengt het andere mee door associatie. En omdat iedereen zich allerlei zaken verbeeldt, meent iedereen ook te weten wat de verbeelding is. Nee, de waarachtige verbeelding zoals de Ingewijden haar begrijpen en waarmee zij werken, is een soort scherm dat zich bevindt op de grens van de zichtbare en de onzichtbare wereld en waarop voorwerpen en entiteiten geprojecteerd kunnen worden die gewoonlijk aan ons bewustzijn ontsnappen. Bij sommige zeer ontwikkelde wezens, die hun verbeelding kunnen richten, ontvangt en registreert dit vele zaken die zij daarna kunnen uitdrukken. Een hele tijd later beseft men dat wat zij zich verbeeld hadden, geen fantasie was van hun kant, maar dat zij werkelijkheden hadden opgevangen die op dat ogenblik nog niet op fysiek vlak tot uiting waren gekomen.                                             

Indien de mens weet hoe hij kan werken aan zijn gedachten en gevoelens, kan hij zijn mentaal lichaam zodanig zuiveren, dat zijn verbeelding helder wordt... zuivere transparantie... en dan begint hij te ‘zien’. Op dat niveau vormen verbeelding en visie een geheel.

Zie ook ‘Artistieke en spirituele schepping’, Izvor 223, hst.3,10 en ‘De onzichtbare wereld – helderziendheid, intuïtie en dromen’, Izvor 228, hst.2,4,18.