Alles ligt besloten in één cel, al wat er ooit moet uitkomen en vorm krijgen, is al in aanleg aanwezig, zoals in een graankorrel. Zo zijn onze organen en onze vijf zintuigen in ons tevoorschijn gekomen en vele andere zullen nog verschijnen in de toekomst. Het stoffelijk lichaam is gemaakt naar het beeld van de andere lichamen en omdat wij beschikken over vijf zintuigen op fysiek vlak, beschikken wij ook over vijf zintuigen op astraal gebied en zelfs op mentaal gebied.

Wanneer het menselijk wezen volledig ontwikkeld zou zijn, zou het ongelooflijke mogelijkheden hebben om te zien, te voelen, te horen, te proeven, te handelen, zich te verplaatsen. En dat is het leven. Het levend wezen, de levende cel of zelfs één enkel micro-organisme bevat alle mogelijkheden, maar er zijn duizenden jaren nodig alvorens ze tevoorschijn komen. Dat is het mysterie, de pracht van het leven.

Zie ook ‘Subtiele centra van de mens – aura, zonnevlecht, hara, chakra’s’, Izvor 219, hst. 1 en ‘De onzichtbare wereld – helderziendheid, intuïtie en dromen’, Izvor 228, hst. 1 en 2.