Wanneer je een zeer verheven, zeer spiritueel verlangen hebt, kan het gebeuren dat hierdoor onmiddellijk je lagere natuur wordt uitgedaagd, die vijandige krachten oproept. De hogere en de lagere wereld zijn met elkaar verbonden, en de prachtige dingen die je boven wenst, maken in de wortels van je wezen tegengestelde verlangens wakker. Natuurlijk hebben deze kuiperijen van de lagere natuur veel minder kans bij de discipel die opgeleid en op de hoogte is. Want terwijl hij werkt, mediteert en opbouwt, weet hij dat hij tegelijkertijd wezens om zich heen moet plaatsen, om over hem te waken en hem te beschermen. Zo handelt een

geëvolueerde discipel: hij neemt zijn voorzorgen.  

De filosofie van de oorspronkelijke vrijmetselarij was trouwens gebaseerd op een waarachtige wetenschap en stelde de metselaar voor met een troffel in de ene hand om te werken en een dolk in de andere hand om zich te beschermen. De metselaar werkt dus, maar tegelijkertijd houdt hij een oogje in het zeil, om zeker te zijn dat er geen vijanden van de duisternis gebruik maken om binnen te sluipen in de burcht en hem te overweldigen.

Zie ook ‘De Gouden Sleutel – tot het oplossen van de levensproblemen’, Verz. werk deel 11 en ‘Spirituele Meesters, lichtbakens voor alle tijden’, Izvor 207, hst. 4 en 5.