Indien wij in de zon zouden zijn, zouden wij misschien geen schaduw kennen. Maar wij zijn uit de zon gekomen, wij zijn neergedaald op aarde en de aarde draait rond de zon, hetgeen beurtelings licht en duisternis veroorzaakt. Aangezien wij buiten de zon zijn, moeten wij deze afwisseling aanvaarden: dag en nacht, licht en duisternis, actie en rust, goed en kwaad. En wij moeten dit niet alleen aanvaarden, maar ook benutten.

Hoe benut je de nacht? Op een wonderlijke manier: je slaapt, je doet niets en wanneer je ‘s morgens wakker wordt, heb je al je kracht herwonnen, ben je bevrijd van alle afvalstoffen en kun je opnieuw aan de slag. Waarom leer je dan niet gebruik te maken van het kwaad, de duisternis, het donker en de ongemakken? Om het kwaad te benutten, moet men het integreren, dat wil zeggen het gebruiken als materiaal bij het werk; zoals in de scheikunde, waar men geen enkele substantie, zelfs de meest giftige, weggooit, want alles kan nuttig zijn.

Zie ook ‘U bent goden’, Synopsis I, deel V.