God heeft in de mens de mogelijkheid gelegd om oneindig vooruit te gaan... om zelfs te worden zoals Hij. Helaas cultiveren de meeste mensen een betreurenswaardige mentaliteit die hun belet deze mogelijkheid te benutten: zij zijn als het ware door chloroform bedwelmd. Nochtans is niemand absoluut beperkt, zelfs de meest beperkte schepselen bezitten de mogelijkheid zichzelf te overtreffen. En als ze nu eens hun blik en hun gedachten op God zouden richten, zouden ze zich rekenschap geven van hun mogelijkheden.

Natuurlijk hangt alles af van het gebied waarop men zijn verlangens richt. Als het belangrijkste voor jou zich bevindt op materieel gebied, in het succes, het geld en het plezier, en als er in je hoofd geen enkele plaats overblijft voor spirituele waarden, kun je geen enkele vooruitgang boeken. Maar wanneer een mens in zijn leven de eerste plaats toekent aan de liefde, de schoonheid en de geest, zonder zich te bekommeren om de vraag of hij rijk of arm zal zijn, goed gekleed of in lompen, geëerd of bespot zal worden, dan is alles voor hem mogelijk!

Zie ook ‘De ware leer van Christus’, Izvor 215, hst. 3 en 4.