Een Arabisch spreekwoord zegt dat er vier categorieën van mensen bestaan. De eersten zijn verstandelijk zo beperkt dat zij niet beseffen dat zij niet weten. Voor hen is er niets aan te doen, laat hen met rust. De tweede categorie bestaat uit degenen die weten dat zij niet weten; zij zijn eerlijk en vol goede wil, dus onderricht hen. In de derde categorie bevinden zich degenen die niet weten dat zij weten, zij zijn ingeslapen, maak hen dus wakker. In de vierde categorie vindt men enkele zeer zeldzame wezens, die weten dat zij weten. Het zijn de wijzen, de Ingewijden. En het spreekwoord zegt: volg hen.

Zie ook ‘Spirituele alchemie – de zoektocht naar volmaaktheid’, Izvor 221, hst.2.