Sla jezelf gade, sla de anderen gade en je zult een merkwaardige vaststelling doen. Door het aanvaarden van een spiritueel onderricht, hoe verheven ook, beginnen mensen na verloop van een maand, zes maanden, een jaar – dat hangt af van de personen – in de grootste tegenstrijdigheden te vervallen. Zij voelen zich ongemakkelijk, zijn prikkelbaar, komen in opstand, en in plaats van de positieve kant in zichzelf te versterken, ontwikkelen zij door hun inspanningen enkel de negatieve kant. Waarom? Omdat iedere nieuwe gedachte, ieder nieuw gevoel gistingen veroorzaakt in het wezen, dat niet is voorbereid op deze nieuwe elementen.

   Toen Jezus zei: ‘Men doet geen nieuwe wijn in oude zakken, men doet de nieuwe wijn in nieuwe zakken’, drukte hij dezelfde idee uit: de mens moet vanbinnen een stevige vorm voorbereiden die in staat is een nieuwe filosofie, idee of onderricht te bevatten en te verdragen. Dat wil zeggen dat hij zich van tevoren moet harmoniseren met deze filosofie, en zijn maag, longen, hoofd en heel zijn fysieke en psychische organisme moet versterken en voorbereiden, om de spanning te kunnen weerstaan die veroorzaakt zal worden door de nieuwe stromingen die hij zal ontvangen.

Zie ook ‘De Gouden Sleutel – tot het oplossen van de levensproblemen’, Verz. werk, deel II, hst. 6.