Je moet met je ideaal leren leven, alsof het reeds een realiteit is, maar tegelijkertijd niet vergeten dat je op de aarde leeft. Het is heel belangrijk dat je erin slaagt in je leven de twee te verenigen: de zin voor de aardse werkelijkheid niet verliezen en toch volledig toegewijd zijn aan een goddelijk ideaal. Dat is het waarachtige evenwicht, maar het wordt zeer zelden gerealiseerd: meestal vind je ofwel idealisten, die niet weten hoe ze het moeten aanpakken, ofwel materialisten die helemaal geobsedeerd zijn.

De superioriteit van een spiritueel onderricht bestaat erin mensen te vormen, die weten dat zij op de aarde leven om er te werken, maar die met heel hun wezen gericht zijn op de verwerkelijking van hun goddelijk ideaal. Zo worden zij een met dat ideaal, versmelten zij ermee, zonder hun aandacht voor de aarde te verliezen. Dat zijn de mensen van de toekomst.

Zie ook ‘De Gouden Sleutel – tot het oplossen van de levensproblemen’, Verz. werk deel 11, hst. 7, 13, 14, 15.