Wie verdriet heeft, beledigd of gepest werd, vindt het normaal dat hij zijn ontsteltenis toont of zelfs huilt. Als hij zich daarentegen voor echte schoonheid bevindt, een schilderij, een muziekstuk, een gedicht of een landschap, voelt hij zich verplicht er onverstoorbaar uit te zien: hij zou zich beschaamd voelen, als hij een traan zou wegpinken. Welnu, ik zeg jullie het tegenovergestelde: tegenover plagerijen en verdriet moet men zich stoïcijns, onverstoorbaar tonen, maar tegenover de schoonheid mag men ontroerd zijn, z'n gevoeligheid tonen en een traan plengen.

Want de tranen die je weent omwille van de schoonheid, zijn als dauw, hemelse regen, prachtige stromen die je zuiveren, die de bloemen van je tuin begieten. Tranen van ontgoocheling en verbittering zorgen misschien voor een zekere opluchting, maar ook niet meer dan dat, terwijl tranen van verrukking doordrongen zijn van goddelijke macht.

Zie ook ‘De lach van de wijze’, Izvor 243, hst. 6.