Het lichamelijk of psychisch organisme van de mens die zich niet redelijk gedraagt, is zoals het houten geraamte van een huis dat door wormen wordt aangetast: de houtwormen vernietigen de balken niet van vandaag op morgen, maar jaren later stort het huis plots in. Veel zaken spelen zich op die manier af in het leven, niet alleen voor mensen, maar voor gehele landen. Vaak begrijpt men pas eeuwen later hoe een land geleidelijk in verval is geraakt; zij die dit verval aan het beleven waren, gaven er zich geen rekenschap van en lieten zich gaan in zorgeloosheid.

Al degenen die zich uitspreken over een zeer beperkte tijdspanne, kunnen niet zien hoe de wetten werken en zij begaan onvermijdelijk vergissingen. Een momentopname is onvoldoende om zich te kunnen uitspreken. Om te begrijpen hoe de wetten werken, moet men de wezens en de gebeurtenissen gadeslaan over een lange periode.

Zie ook ‘De zaden van het geluk’, Izvor 231, hst. 2.