Vraag je van tijd tot tijd af: ‘Wel, mijn beste, geloof je dat je het juist voorhebt; dat je gedachten, gevoelens en daden onberispelijk zijn? Waar is het bewijs dat je zo uitstekend bent?... Is je verstand helder, duidelijk en scherpzinnig? Is je hart vol liefde voor God en zijn schepselen? Is je wil zo sterk dat niemand je kan tegenhouden bij het realiseren van je ideaal?’ Als je eerlijk bent, zul je toegeven dat je verstand niet veel begrijpt, dat je hart verscheurd wordt door tegenstrijdige verlangens en dat jouw wil heen en weer geslingerd wordt. Hoe kun je dan geloven dat je op de goede weg bent?

Er bestaan criteria, maar wie wil deze kennen? Een mens heeft zijn leven verspild, hij is ongelukkig, ziek, verbitterd, zonder vrienden, blut, maar dat geeft niets, zijn filosofie is onfeilbaar! En wie zegt dat? Hijzelf natuurlijk. Welnu, hij is niet de juiste persoon om zich daarover uit te spreken, het zijn de omstandigheden, de gebeurtenissen. Zij die merken dat ze voortdurend geconfronteerd worden met onoplosbare problemen, moeten daaruit de conclusie trekken dat hun filosofie niet deugt en dat het wenselijk zou zijn deze te veranderen.

Zie ook ‘De Gouden Sleutel – tot het oplossen van de levensproblemen’, Verz. werk deel 11.