De discipel is iemand die dankzij de zichtbare of onzichtbare aanwezigheid van zijn Meester, het bewustzijn heeft om in verbinding te treden met een hoger principe dat alles in hem transformeert. 

Op dat ogenblik is het leven, dat hij uitstraalt, het leven van de geest en naarmate dat leven opborrelt, begint zelfs zijn lichamelijk voorkomen te veranderen: het wordt steeds harmonieuzer, expressiever en lichtender.

 

Zie ook ‘Spirituele Meesters – lichtbakens voor alle tijden’, Izvor 207, hst.11.