God heeft eerst Mozes gezonden om de mensen gerechtigheid te leren. Daarna heeft Hij Jezus gezonden om hun liefde en vergeving bij te brengen. Ja, maar daar moet het niet stoppen. De andere wang aanbieden om zich te laten slaan en te vergeven, is goed, want het is een grote vooruitgang vergeleken bij de wet van de vergelding ‘oog om oog, tand om tand’. Maar de mens kan nog betere dingen doen.

Als iemand je aanvalt, is het dan verboden om sterker te zijn dan je belager? Je tilt hem op en zegt: ‘Wil je dat ik je tegen de grond werp?’ Op die manier toon je hem je kracht, maar je werpt hem niet neer, je zet hem zachtjes op de grond en dan begint hij je te respecteren. Is dat niet beter? Waarom zou men altijd geslagen moeten worden, altijd afgeslacht worden? Men moet sterker zijn dan zijn vijanden. Door een gebaar, een blik, een zin, breng je hen tot staan: zij voelen zich klein, ellendig, zij wijken terug. En als men niet kan winnen op fysiek gebied, moet men minstens proberen te zegevieren op mentaal gebied. Dat is veel beter dan zich te laten vermoorden door oneerlijke, onrechtvaardige en boosaardige mensen.

Zie ook ‘De ware leer van Christus’, Izvor 215, hst. 8.