Wanneer twee mensen van elkaar beginnen te houden, volstaat het voor hen dat ze zich uitdrukken met hun ogen: dan drinken zij het water van de bergtoppen, hun liefde is kristalhelder en zuiver... Er bestaan geen betere uitwisselingen dan die met de blik.

Heel zelden gebeurt het dat men een blik ontmoet die niets meer van de aarde heeft, een goddelijke blik die vervuld is van duizend dingen en die zo subtiel is dat zelfs de grootste dichter niet kan weergeven wat hij bevat. Uiteraard betekent een blik niets voor degene die concrete, tastbare en grove vormen van bevrediging verkiest, want men kan een blik niet aanraken of vasthouden. Maar er zijn mensen voor wie een blik volstaat. Het is mogelijk alleen te leven van de liefde die uit een blik straalt.

Zie ook ‘Mystiek van man en vrouw – spirituele galvanoplastiek’, Izvor 214, hst. 5 en ‘De onzichtbare wereld – helderziendheid, intuïtie en dromen’, Izvor 228, hst. 6.