Je geeft de omstandigheden altijd de schuld, je voelt je het slachtoffer van het lot, de maatschappij, je familie... Nee, jij hebt zelf door je houding bewust of onbewust de huidige omstandigheden van je bestaan gekozen. Verander van houding en de omstandigheden zullen ook veranderen. Deze veranderen immers voortdurend: al naargelang je begrip en gedrag veranderen ze. Zolang je denkt dat de uitwendige, materiële omstandigheden bepalend zijn en jij niets doet om je te versterken en te verbeteren, wacht jou een hoop ellende. Maar als je de geest, het licht en de kracht op de eerste plaats zet, zullen de omstandigheden zich uiteindelijk aanpassen aan deze goddelijke principes.

  Want wat beneden bestaat, beantwoordt aan wat boven bestaat, en na verloop van tijd wordt wat boven bestaat beneden gerealiseerd, in de materie.

Zie ook ‘De onuitputtelijke bronnen van de vreugde’, Izvor 242, hst. 17 en ‘De macht van de gedachte’, Izvor 224, hst. 2, 5, 7, 8.