Wanneer wij het menselijk wezen bestuderen, zien wij dat alles in hem eisen stelt: de maag eist voedsel... de oren eisen klanken... de ogen eisen licht en kleuren... En de mond, de neus, alle stellen eisen en de seksuele organen ook. Dus heel het lichaam eist en dat is prachtig, wonderbaar, het is natuurlijk. Maar er is een hoofd nodig dat al die eisen moet controleren en zien of zij kunnen worden ingewilligd, anders wordt het een ramp: de mens zal te veel of te weinig eten en drinken, hij zal zich te veel blootstellen aan warmte of koude, hij zal geen gevaar horen of zien...

Het is dus goed dat het lichaam eist, maar op voorwaarde dat het hoofd aanwezig is om richting te geven, om te beslissen op welk moment ja of nee te zeggen en hoeveel te geven. Overal zijn er eisen en verlangens, maar het hoofd moet aanwezig zijn, om aan alle te kunnen uitdelen volgens de goddelijke regels en in goddelijke verhoudingen.

Zie ook ‘In naam van de Duif: innerlijke vrede, wereldvrede’, Izvor 208, hst. 6.